Kommunikationsaktiviteter

Posted on

Kanske finns redan en konkret kommunikations- eller marknadsaktivitet som ska paketeras och aktiveras. Då kan jag och mitt nätverk hjälpa till att sätta planen i verket genom att producera idé, design, text, webbsida, nyhetsbrev, trycksaker, annonser, inlägg i sociala medier, event eller andra kommunikationsinsatser.