Marknadsansvarig

Posted on

Med en egen marknadsansvarig får du en dedikerad resurs som proaktivt och uppdaterat ser till driva och genomföra marknadsfrågorna och kommunikationsuppgifterna i ditt företag eller organisation. Det kan vara under en kortare eller längre period, exempelvis några timmar i veckan.